I en ny kort­tids­pro­gnos beräknar Ener­gi­myn­dig­he­ten att sol-, vind- och bioenergi kommer ge lika mycket el som kärn­kraf­ten om fyra år. Samtidigt väntas ingen minskning av ol­je­be­ro­en­det.

För perioden 2018-2022 väntas till­för­seln av vin­de­ner­gi mer än för­dubb­las, från 17 till 37 te­ra­wat­tim­mar (TWh). Sol-, vind- och bioenergi kommer till­sam­mans ge ungefär lika mycket el som kärn­kraf­ten.

Läs hela