Vindkraftsproduktionen kommer att fördubblas på bara fyra år – från dagens ca 17 TWh år 2018 till omkring 35 TWh år 2022. Det framgår av Svensk Vindenergis nya prognos.

– För att inte bromsa investeringstakten måste regeringen stå fast vid sitt löfte att nu avsluta elcertifikatsystemet på ett ordnat sätt. Ny vindkraft kan byggas helt utan stöd, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Läs hela