Replik från Svensk Vind och Fores om kommunernas veto.

DEBATT. Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår att kommunerna inte längre ska ha rätt att utan att ens motivera sig stoppa utbyggnaden av vindkraft –ett veto de inte har mot varken kärnkraftverk eller vattenkraft.

Vetot stoppar hälften av vindkraftverken innan de ens kommit till miljöprövning. Därmed måste de byggas i vindmässigt sämre lägen, och totalt sett behövs fler vindkraftverk för att klara klimatmålen.

Läs hela