Omkring 40 utställare och 750 besökare utgör tillsammans Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Den 11-12 oktober fyller vi återigen Münchenbryggeriet, vars anrika lokaler är symboliska för industrins centrala roll i den omställning som svensk energi står inför.

Anmäl dig innan 25 september! Efter det höjs priset med 10% och vi kan inte garantera att biljetterna inkluderar måltider.

utställningshallen samlas deltagarna för nätverkande och affärsmöten, fika, lunch och mingel. Nätverket för vindbruk medverkar med parallella seminarier och utställarscenen erbjuder löpande mikropresentationer. Första dagen avslutas med en gemensam middag där Stora Förnybarhetspriset delas ut.

Vindkraftsproduktionen ska dubbleras till 2030.Självklart ska det ske på ett smart och hållbart sätt; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Under VIND 2017 diskuterar vi hur vi får rätt förutsättningar på plats – en effektiv och rättssäker tillståndsprocess med lokal förankring, ett moderniserat elsystem med nät som fungerar för vindkraften, samt ekonomi i existerande och nya projekt.

Till program och anmälan