Regeringen vill minska bruket av fossil bensin och diesel genom att ålägga oljebolagen att sälja en ökande andel biodrivmedel. Idag kom ett av de förslag som enligt regeringen ska leda fram till målet om att fasa ut de fossila bränslena.

Läs hela och lyssna på inslaget