Nedanstående lista visar vindkraftsprojekt som beslutats efter Energiöverenskommelsen 2016 och som tas, eller har tagits, i drift under perioden 2017 – 2021.

Den sammanlagda investeringen för projekten är nu över 72 miljarder kronor.
När alla projekt är i drift kommer de tillsammans att producera cirka 22,4 TWh per år.

Läs hela