Med solpaneler och batterier ska delstaten South Australia koppla upp 50 000 hem mot ett virtuellt kraftverk under de närmaste fyra åren.

Läs hela