Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Temperaturökningen riskerar att leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Sverige ska genom investeringar för klimatet, initiativet Fossilfritt Sverige och internationellt klimatarbete minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling.

Läs hela