Det stora antalet ansökningar för solcellsstödet måste hanteras och en plan för utfasningen av stödet tas fram. En fortsatt osäkerhet om nivån på stödet de kommande åren riskerar innebära att stödets positiva verkan minskar kraftigt.

Svensk Solenergi ser det som avgörande för intresset för solceller att de som söker stöd i år faktiskt får det. Vår bedömning är att det därför behöver budgeteras 1,2 miljarder kronor för stödet 2020.

Läs mer