De flesta bedömarna är överens, det lönar sig med solceller – om förutsättningarna är de rätta. Investera nu och ha gratis el om 15 år.

Läs hela