Sveaskog märker ett ökande intresse för skogsbaserade produkter som biobränsle. För ett par år sedan investerade många energibolag i avfallsförbränning.  Men nu riktas ljuset mot biobränsle igen. Roger Johansson, marknadschef på Sveaskog i Mellansverige, ser ljust på framtiden när det gäller biobränslet, och det av flera anledningar.

Läs hela