Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, replikerar i Svenska Dagbladet.

Kungl. Vetenskapsakademins (KVA:s) energiutskott går i en debattartikel (SvD Brännpunkt 13/9) till hård attack mot vindkraften och påstår att vindkraftsutbyggnaden i Sverige är helt omotiverad och dessutom orsakar höga samhällskostnader. Dessvärre saknas det vetenskapligt stöd för dessa påståenden. Studier visar tvärtom att utbyggnaden av förnybar elproduktion såsom vindkraft bidrar till att pressa elpriset och samhällsekonomisk nytta.

Läs hela