I ett drygt dussin insändare/debattartiklar har Jan Hedman från Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Gösta Singstrand var för sig argumenterat för det kommunala vindkraftvetots bevarande. Bland annat anser skribenterna att borttagande av det kommunala vetot skulle hota det kommunala självstyret, rättssäkerheten och demokratin.

Vi menar att det förhåller sig precis tvärt om.

Läs hela