Ett mål på 27 procent förnybar energi till 2030 – den nivå som den svenska regeringen ställt sig bakom – skulle bara minska gasimporten till EU med nio procent. Det är en alldeles för låg ambitionsnivå, skriver bland andra Lars Andrén, Svensk Solenergi.

Läs hela