Sverige behöver rejäla tillskott av el och biobränsle för att klara omställningen till en fossilfri ekonomi.

Den slutsatsen drar Sweco som på uppdrag av Svenskt Näringsliv har sammanställt näringslivets färdplaner för klimatneutralitet.

Läs hela