Under första kvartalet 2020 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 676 MW. Bara vid tre tidigare tillfällen har en kvartalsprognos varit högre. Den pågående pandemin medför förseningar för enskilda projekt men ännu inte i sådan omfattning att prognosen för 2020 påverkas. Det framgår av ny statistik från Svensk Vindenergi.

–  Investeringshorisonten för vindkraft är över 30 år och siffrorna från årets första kvartal visar att vindkraftsbranschen tänker långsiktigt, trots den oro som finns i samhället just nu, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Under första kvartalet 2020 har det beställts 153 vindkraftverk med en installerad effekt på 676 MW. Branschens prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att öka från dagens 20 TWh till 44 TWh år 2023. Det motsvarar en ökning från 14 procent till 30 procent av elanvändningen.

Läs hela pressmeddelandet