Du är här: händelsearkiv

Kungen hjälpte till med solceller på slottets tak

Nu börjar solcellspaneler monteras på Stockholms slott. Kungen var med uppe på taket – svindlande högt upp – och hjälpte till att ta emot de första panelerna. – Det blir massor med energi det här, säger kungen. Läs hela

april 20 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Mer till biogas och solceller i vårändringsbudgeten

Regeringen föreslår ett utökat stöd för biogasproduktion med 270 miljoner kronor i år. Läs hela

april 19 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland

Dagens miljöproblem ska inte lämnas över till kommande generationer att hantera. Regeringen har därför genomfört de största satsningarna på miljö- och klimat i svensk historia. Minskade växthusgasutsläpp går att kombinera med ekonomisk utveckling. Utsläppen från industrin, bostäder och transportsektorn minskar. För att Sverige ska bli fossilfritt stödjer regeringen en ökad utbyggnadstakt av vindkraft, solceller, bioenergi […]

april 17 / 2018
Kategori Övriga nyheter

”Lösningen för Gotland är biobränsle”

Energimyndighetens rapport om hur Gotland ska klara sin energiförsörjning handlar nästan bara om vind- och solenergi. Men den självklara lösningen är att satsa på bioenergi, skriver Svebios näringspolitiska chef Kjell Andersson. Läs hela

april 17 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Försvarsmakten måste förbereda sig på mer vindkraft

Försvarsberedningen ser den förnybara omställningen som angelägen och positiv. Genom att säkerställa fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion kan vi öka Sveriges motståndskraft, uppfylla åtagandena i Parisavtalet och uppnå målen i Energiöverenskommelsen. Försvarsmaktens beslut om utökade restriktionsområden motverkar allt detta och bör återkallas. Läs hela

april 03 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Förnybar elexport är med och räddar klimatet

I stället för att föra en verklighetsfrånvänd diskussion om ny kärnkraft bör vi samla våra krafter för att bygga ett helt förnybart och energieffektivt energisystem, skriver Linda Burenius Magnusson, 100% förnybart. Läs hela

mars 16 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Försvarsmaktens utökade vindkraftstopp

Försvarsmaktens vindkraftsstopp har länge varit ett av de största hindren för att nå Sveriges potential för vindkraft. Tidigare omfattades halva landytan i södra Sverige av försvarets restriktioner. I slutet av 2017 kom Försvarsmaktens beslut om förnyad redovisning av riksintressen där restriktionsområdena utökas ytterligare, bland annat genom att peka ut lågflygningsområden och utvidga ”område av betydelse för totalförsvarets […]

mars 15 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Nu lanseras biobränslebiljetter för flyg

BRA blir första passagerarflygbolag i världen att lansera biobränslebiljetter för flyg, det vill säga möjlighet för alla att välja 100 procent biobränsle för sin flygresa direkt vid bokning. Biobränsletillägget innebär att varje resenär försäkrar sig om att den egna flygningen görs så grönt som möjligt med biobränsle, på samma sätt som att köpa grön el till sitt […]

mars 14 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Förnybara bränslen gör att vi når målen

De fossila drivmedel som totalt dominerade transportsektorn under 1900-talet måste nu snabbt bytas ut för att vi ska klara av att nå klimatmålen. Riksdagens mål att sänka transporternas växthusgasutsläpp med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 är både nödvändigt och ambitiöst men kan också visa sig ekonomiskt lönsamt. Läs hela

mars 13 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Datacenter ska ge fjärrvärme till 10 000 lägenheter i Stockholm

DigiPlex har tecknat avtal med Stockholm Exergi om levererans 5 MW värme, vilket räcker för att värma 10 000 lägenheter. Samarbetet är det första i världen där ett datacenter som redan är i drift och använder sig av en indirekt luftkylningsteknik som modifieras för att kunna leverera överskottsvärmen till fjärrvärmenätet. Läs hela

mars 13 / 2018
Kategori Övriga nyheter