Du är här: händelsearkiv

Det finns ett bättre förslag än ny kärnkraft

Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson tror att det finns politiska poäng att plocka på att dra igång en ny kärnkraftsdebatt mitt i EU-valrörelsen. De är beredda att bryta upp den sköra energiuppgörelsen från 2016, även om de undviker att säga att de vill hoppa av den. Läs hela blogginlägget från Svebio

maj 15 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Debatt. Moderaterna hotar att lämna energiöverenskommelsen från 2016 om det inte satsas på kärnkraft i Sverige. Men det finns i dag inget förbud mot ny kärnkraft. Dock är den tre gånger dyrare än ny vindkraft. Det sprids också obefogad oro för att ett förnybart energisystem inte skulle fungera, skriver Linda Burenius,100% förnybart. Läs hela

maj 15 / 2019
Kategori Övriga nyheter

”Klokt skogsbruk ger största klimatnyttan”

Inbindningen av koldioxid i våra friska skogar är lika stor som alla mänskligt skapade utsläpp av koldioxid i Sverige tillsammans. Vi når inte störst klimatnytta genom att spara på skogen, utan genom att använda skogens produktionsförmåga, skriver Svebios Kjell Andersson i en replik på Harry Frank. Läs hela

maj 10 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Tillväxten i förnybar energi har stannat av

Tillväxten av ny förnybar energikapacitet på global nivå har stannat upp efter nästan två decennier av stark ökning. Under 2018 installerades lika mycket ny förnybar energikapacitet som 2017, enligt statistik från Internationella Energimyndigheten, IEA. Läs hela

maj 10 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter, april 2019

Regelverken kring skatterna som rör egenproducerad och konsumerad el upplevs av många som krångliga. I detta dokument försöker Svensk Solenergi reda ut några begrepp och frågeställningar kring skatt på energi från solceller. Läs hela

maj 09 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Stor potential för bio-CCS i Sverige – 38 orter med bäst förutsättningar

Sverige har en stor potential för att minska halten koldioxid i atmosfären genom bio-CCS, infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen. Det visar en sammanställning i tidningen Bioenergi. Läs hela

maj 02 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Vindkraften svarar för 25 procent av elanvändningen redan 2022

Vindkraften genomgår en investeringsboom i Sverige. En fördubbling av produktionen från dagens cirka 19 TWh till omkring 38 TWh är att vänta – redan inom fyra år. År 2022 står vindkraften för cirka 25 procent av elanvändningen i landet. Det framgår av Svensk Vindenergis nya prognos. Läs hela

april 30 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Årets solenergipriser till Husby Gård och Ferroamp

– 2019 har vi nöjet att premiera såväl industrianläggningar som en hotellkedja, teknisk utveckling och elavtal med solel, konstaterar Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi. – Marknadsutvecklingen för solenergi får ett allt större genomslag hos olika aktörer. Årets anläggning ges till ett modernt lantbruk, medan Årets prestation ges till ett framstående företag. Hedersomnämnandena ges till en modern […]

april 27 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Winnhed: Farligt vägval att riva upp överenskommelsen

DEBATT. Moderaterna har krävt mer kärnkraftsvänliga formuleringar i Energiöverenskommelsen för att hålla fast vid samarbetet. Men om uppgörelsen faller kan det leda till en betydande politisk osäkerhet i ett läge då energibranschen står inför stora investeringar, varnar Pernilla Winnhed, Energiföretagen. Onsdag denna vecka möts partierna för politiska samtal. Läs hela

april 23 / 2019
Kategori Övriga nyheter

62 miljarder i vindkraftsinvesteringar

Sedan energiöverenskommelsen har det tagits investeringsbeslut i vindkraft om sammanlagt 61,8 miljarder kronor, visar Svensk Vindenergi i ny sammanställning. Nu måste hinder skyndsamt undanröjas för att säkra vindkraftsutbyggnaden framöver. Läs hela

mars 14 / 2019
Kategori Övriga nyheter