Du är här: händelsearkiv

Solkraft och nya vägar skapar tillväxt i Indien

När USA:s president Donald Trump satsar på kolkraft för att få snurr på ekonomin går Indien i helt motsatt riktning och väljer solenergi. De senaste månaderna har flera planerade kolkraftverk stoppats. – Indien står bakom Parisavtalet till hundra procent. Det finns bara en väg framåt och den är grön, säger Indiens transport- och vägminister Nitin […]

juni 22 / 2017
Kategori Övriga nyheter

Det ljusnar för vindkraft till havs

Inga nya vindkraftverk har byggts utanför Sveriges kust på fem år. Men nu kan vinden vara på väg att vända. Det är dyrare att bygga vindkraft till havs än på land. Därför har bedömare hävdat att havsbaserad vindkraft är död i Sverige. Läs hela

juni 21 / 2017
Kategori Övriga nyheter

​Var femte liter som tankas i Sverige biodrivmedel

Första kvartalet 2017 var 20,5 procent av alla drivmedel förnybara biodrivmedel, räknat efter energiinnehåll. För helåret 2016 var motsvarande siffra 18,6 procent. Andelen biodiesel i diesel var 25,8 procent under första kvartalet. Nu finns också preliminär statistik för april. Andelen biodiesel i förhållande till den totala dieselanvändningen var 28,5 procent i april 2017. Den totala […]

juni 21 / 2017
Kategori Övriga nyheter

”Det krävs både biodrivmedel och elbilar”

REPLIK. IVL bedömer en teknologi utifrån gårdagens förutsättningar vilket leder fel. Om Sverige ska nå en 80-procentig reduktion av koldioxid från vägtransporter till 2030 krävs både biodrivmedel och elbilar, skriver forskarna Mats Williander och Stefan Pettersson på RISE Viktoria. Läs hela

juni 21 / 2017
Kategori Övriga nyheter

Svensk Vindenergi välkomnar förslag om att slopa kommunalt veto mot vindkraft

Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår i en rapport till regeringen att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan vid vindkraftsetableringar, det så kallade kommunala vetot, tas bort. Syftet är att göra beslutsprocessen mer förutsägbar och rättssäker. Läs hela

juni 20 / 2017
Kategori Övriga nyheter

Sverige har fått en klimatlag

Riksdagen har antagit en lag som ska se till att Sverige bedriver en långsiktigt hållbar klimatpolitik. Läs hela

juni 16 / 2017
Kategori Övriga nyheter

Här byggs den första flytande vindkraftsparken

Med flytande konstruktioner kan havsbaserade vindkraftverk placeras även på stora djup och platser med svåra bottenförhållanden. Men tekniken är fortfarande ny och dyr. Läs hela

juni 16 / 2017
Kategori Övriga nyheter

Välkommen på Förnybarhetsrådets seminarium i Almedalen: Almedalen: EU:s Vinterpaket – gas eller broms för förnybar energi?

Förnybarhetsrådet bjuder in till seminarium och mingel i Almedalen. Datum och tid: 4 juli kl. 16.45–19.00. Mingel från kl. 18.30. Plats: Lilla matsalen, Teaterskeppet, kajplats 10. EU:s Vinterpaket kommer att få stor betydelse för utvecklingen av förnybar energi. Hur påverkar regelverket för ”prosumenter” intresset för solel? Vilken betydelse får de nationella energiplanerna? Kommer svenska grödor kunna […]

juni 15 / 2017
Kategori Övriga nyheter

Almedalen: EU:s Vinterpaket – gas eller broms för förnybar energi?

EU:s Vinterpaket kommer att få stor betydelse för utvecklingen av förnybar energi. Hur påverkar regelverket för ”prosumenter” intresset för solel? Vilken betydelse får de nationella energiplanerna? Kommer svenska grödor kunna användas i biodrivmedel? Och hur kan Sverige påverka utformningen? I slutet av förra året presenterade EU-kommissionen sitt så kallade Vinterpaket, med 1 000 sidor förslag som […]

juni 15 / 2017

Vindkraft i Lungsjön – en förebild för samverkan med många positiva effekter

Den 8 juni besökte Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson, tillsammans med vindkraftsamordnaren Karin Österberg, Christer Andersson och Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum Lungsjön och Skandinaviens största vindparksområde. Lungsjön ligger i Sollefteå kommun där Västernorrland gränsar mot Jämtlands län. I byarna runt Lungsjön bor bara ett 90-tal personer, men här finns redan 149 vindkraftverk och ytterligare […]

juni 14 / 2017
Kategori Övriga nyheter