Du är här: händelsearkiv

Nya instruktioner behövs för att uppnå klimatmålen

I vanliga fall uppdateras inte myndighetsinstruktioner när en ny lag instiftas. Men klimatlagens övergripande målsättning kräver nya instruktioner för att hjälpa myndigheterna att nå lagens mål. Det räcker inte att politiken är överens, skriver Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi. Läs hela

september 05 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Ju förr vi blir fossilfria desto bättre för alla

Sverige står bara för lite drygt en tusendel av världens utsläpp av koldioxid. Vi måste ändå minska våra utsläpp i snabb takt för vår trovärdighet, speciellt i samband med de internationella klimat- och miljöförhandlingarna, som Sverige fortsatt behöver stödja, skriver Christian Azar och Thomas Sterner. Läs hela

augusti 28 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Nominera till Årets Kraftkvinna, senast 31 augusti

Nu är det återigen dags att nominera starka förebilder och drivande krafter för jämställdhet i energisektorn till utmärkelsen Årets Kraftkvinna! Nomineringsprocessen pågår fram till den 31 augusti. Kvällen 25 oktober koras den vinnande kandidaten. Om Kraftkvinnorna: Kraftkvinnorna verkar för att synliggöra alla de kompetenta kvinnor som redan finns i energibranschen. Trots att allt fler kvinnor syns på toppositioner, […]

augusti 23 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Sting Bioeconomy ska lyfta framtidens tillväxtföretag inom förnyelsebara produkter

I dagarna lanseras Sting Bioeconomy, en ny spetsinkubator som ska bidra till att utveckla innovationer inom området skogsbaserad bioekonomi och öka antalet snabbväxande företag inom detta område. Victor Isaksen, erfaren entreprenör och skogsägare, blir vd för den nystartade Karlstadsbaserade inkubatorn. Läs mer

augusti 23 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Klimatsmarta biodrivmedel redo för ”takeoff”. – Lyssna på experterna 19-20 september i Göteborg!

Advanced Biofuels Conference ger dig det senaste om förnybara bränslen, teknologier och produktionsanläggningar. Möt ledande experter och företag från hela världen. Det här är konferensen för dig som är aktiv i en hållbar transportsektor: ”We are ready for takeoff!”. Läs hela

augusti 23 / 2018
Kategori Övriga nyheter

100 procent förnybart kan nås utan stöd

(Debattartikel i Dagens Samhälle 2018-07-04) Undertecknas av 24 vd:ar i den svenska vindkraftsbranschen Klimatförändringarna, vår tids ödesfråga, gör förnybar energi till en stor affärsmöjlighet för Sverige. Miljardinvesteringar i ny elproduktion ökar tillväxten och stärker vår konkurrenskraft genom långsiktigt lägre elpriser än övriga EU-länder. För att potentialen ska realiseras måste dock hinder undanröjas och myndigheterna måste medverka till att […]

juli 10 / 2018
Kategori Övriga nyheter

EU:s nya förnybartmål oförenligt med Parisavtalet

EU har nu nått en överenskommelse om nytt mål för förnybar energi till 2030. 32% förnybar energi är den nivå alla medlemsländer kommit överens om, utan bindande nationella mål. Det är långt ifrån den utvecklingstakt som behövs för att ligga i nivå med Parisavtalets ambition att begränsa klimatuppvärmningen. Läs hela

juni 14 / 2018
Kategori Övriga nyheter

E.ON drivande i jämställdhetsprojekt

En helt jämställd energibransch. Det är målet i ett gemensamt projekt som regeringar och energiindustrin ligger bakom, tre länders regeringar ligger bakom initiativet, Sverige, Kanada och Italien, men förhoppningen är att fler länder ska ansluta och att energisektorn ska gå i bräschen i detta viktiga ämne. Läs hela

maj 30 / 2018

​Tillverkande industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

Tillverkande industri kan spara drygt 5 000 kronor per kubikmeter fossilolja som ersätts med träpellets. Det blir en miljon per år för en medelstor industri som använder 200 kubikmeter olja per år. – Det har troligen aldrig varit mer gynnsamt för tillverkande industri att byta från fossilolja till förnybart biobränsle. Dessutom minskar klimatpåverkan kraftigt, säger Anders […]

maj 28 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Utlandet tror på svenska vindar

Aldrig någonsin tidigare har det planerats för så mycket vindkraft i Sverige, berättar Charlotte Unger Larson, vd för branschföreningen Svensk Vindenergi. Läs hela

maj 28 / 2018
Kategori Övriga nyheter