I vanliga fall uppdateras inte myndighetsinstruktioner när en ny lag instiftas. Men klimatlagens övergripande målsättning kräver nya instruktioner för att hjälpa myndigheterna att nå lagens mål. Det räcker inte att politiken är överens, skriver Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Läs hela