Klimatförändringen är vår tids ödesfråga och tillgång till modern och ren energi är en förutsättning för att möta de utmaningar som världen står inför. Sverige vill vara ett föregångsland. Vi har undertecknat Parisavtalet och vi har infört en klimatlag med inriktning netto-noll utsläpp av växthusgaser år 2045.

Genom att vidta kraftfulla åtgärder kan vi påskynda utvecklingen mot ett hållbart energisystem baserat på förnybara källor som vind, vatten, bio och sol. I Energiöverenskommelsen 2016 antogs målet att Sverige ska ha ett 100 % förnybart elsystem år 2040. För att nå dit utökades elcertifikatsystemet med 18 TWh som skulle tillkomma mellan åren 2021 och 2030.

Nu kommer glada nyheter; vindkraftsbranschen levererar. Utbyggnaden av 18 TWh ny förnybar elproduktion kommer att vara klar senast år 2021, minst 9 år i förtid!

Läs mer