Svensk Vindenergis replik på debattinlägg om vindkraft, publicerat i Barometern 28 november.

Modern förnybar elproduktion, som vindkraft, kan bidra stort till att möta de klimatutmaningar som världen står inför. När Jan Hedman från Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) anser att vindkraft är ”okynnesprojekt” bortser han från att en bred majoritet i riksdagen står bakom det klimatpolitiska ramverket och målet att Sverige ska övergå till ett 100 procent förnybart elsystem.

Läs hela