På föreningsstämman den 15 maj valdes Linda Burenius Magnusson, till ny ordförande för Svensk Vindenergi. Linda är sedan många år anställd som head of public affairs på OX2 samt arbetar som styrelseordförande i föreningen 100% förnybart, styrelseledamot i Almi Invest Green Tech-fond och ledamot i Energimarknadsinspektionens insynsråd.

Läs hela