(Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 2017-12-27).

Snabb vindkraftsutbyggnad i norr i kombination med nedstängd kärnkraft i södra Sverige innebär att kapaciteten i stamnätet måste öka. Dessutom måste tillståndsprocesserna kortas avsevärt om inte elnäten ska försvåra omställningen till ett förnybart elsystem.

Hälften av elproduktionen i EU är fortfarande fossil. Förbränning av kol, olja och gas släpper årligen ut en miljard ton koldioxid. Ska den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 eller 2 grader krävs omfattande investeringar i förnybar el. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i hela Europa för vindkraft och kostnaderna för vindkraft har reducerats häpnadsväckande snabbt de senaste åren.

Läs hela