Förnybarhetsrådet

E-post:
info@fornybarhetsradet.se

Svensk Vindenergi: Charlotte Unger,vd,  tel 070-190 86 53
Svebio, Gustav Melin, vd, tel 070-524 44 00
Svensk Solenergi, Jan-Olof Dalenbäck, tel 031-772 11 53

Förnybarhetsrådet har roterande ordförandeskap. Från september 2016 är Gustav Melin ordförande.