Stora Biokraft- och Värmekonferensen är en av Svebios stora årliga branschträffar, där mellan 150-200 branschkollegor träffas för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt för att ta del av och diskutera aktuella ämnen, forskning och utveckling och näringspolitik.

Konferensdeltagare är ett tvärsnitt från kraftvärmebranschen, skogsindustri- och energibolag som producenter av el och värme samt användare av fasta bränslen, tillverkare av utrustning, konsulter, logistikföretag, studenter och myndighetspersoner.

Fokus på detta års konferens kommer att vara klimat, jämställdhet samt framtidens fjärrvärme.

– Det räcker inte med bara prat. Ibland måste man visa i handling att jämställdhet fungerar. Det har hållits mängder av konferenser genom åren med bara manliga talare, presentatörer och paneldeltagare. Fortfarande förekommer sådana möten och det är då främst Kraftkvinnorna som reagerar, men det borde vara många fler, säger Karolina Norbeck, programdirektör för biokraft och fjärrvärme på Svebio, till Skog Supply.

Läs hela