Inbindningen av koldioxid i våra friska skogar är lika stor som alla mänskligt skapade utsläpp av koldioxid i Sverige tillsammans. Vi når inte störst klimatnytta genom att spara på skogen, utan genom att använda skogens produktionsförmåga, skriver Svebios Kjell Andersson i en replik på Harry Frank.

Läs hela