Sverige står bara för lite drygt en tusendel av världens utsläpp av koldioxid. Vi måste ändå minska våra utsläpp i snabb takt för vår trovärdighet, speciellt i samband med de internationella klimat- och miljöförhandlingarna, som Sverige fortsatt behöver stödja, skriver Christian Azar och Thomas Sterner.

Läs hela