Den 17 maj träffar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan flera EU-parlamentariker i Strasbourg för att diskutera kommissionens lagstiftningspaket Ren energi för alla.

Ibrahim Baylan träffar parlamentarikerna för att diskutera hur ett gemensamt regelverk kan utformas för att öka andelen förnybar energi och bidra till att EU når de mål som Europeiska rådet antagit. Ett annat syfte är att lyfta bioenergins roll i omställningen till mer förnybar energi och hur Sverige arbetar med ett hållbart skogsbruk som möjliggör produkter till energiproduktion.

Läs hela