Fjärrvärmens roll är inte längre självklar. Den ifrågasätts av många kunder och möter hård konkurrens från billig el och värmepumpar.

  • Har fjärrvärmen stelnat i sina former, eller har den förmåga att utvecklas och anpassas till nya krav och behov?
  • Hur skapas mervärde med fjärrvärme?
  • Fungerar konceptet med lågtemperaturnät?
  • Hur lockar man kvinnor och ungdomar till en bransch med starkt manlig dominans, där medelåldern bland medarbetarna på många håll är hög?

Läs mer