Om skattereduktionen för rena biomedel försvinner kan åkerier och kollektivtrafik tvingas gå tillbaka till fossil diesel. Nu måste Sverige agera kraftigt för att stoppa EU- förslaget, skriver bland andra Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet.

Läs hela