Rapporten som presenteras av organisationen Climate Transparency visar att 82 procent av energin i G20-länderna kommer från fossila bränslen. Enligt rapporten har ländernas subventioner till den fossila bränsleindustrin ökat med 50 procent under det senaste decenniet. Anledningen är att regeringarna vill hjälpa branschen att möta konkurrensen från allt billigare förnybara energikällor. Trots att världens 20 största ekonomier förbundit sig att reducera sina klimatutsläpp i enlighet med Parisavtalet ökade utsläppen i 15 av länderna under 2017.

Under 2017 lade G20-länderna sammanlagt 147 miljarder USD på subventioner till olje-, kol- och gasbolag. Det hävdar en ny rapport.

Läs hela