Frankrike är på väg att införa en koldioxidskatt på svensk nivå för att få ner sina utsläpp av den klimatfarliga växthusgasen.

Läs hela