Försvarsmaktens vindkraftsstopp har länge varit ett av de största hindren för att nå Sveriges potential för vindkraft. Tidigare omfattades halva landytan i södra Sverige av försvarets restriktioner. I slutet av 2017 kom Försvarsmaktens beslut om förnyad redovisning av riksintressen där restriktionsområdena utökas ytterligare, bland annat genom att peka ut lågflygningsområden och utvidga ”område av betydelse för totalförsvarets militära del” med nio civila flygplatser.

Läs hela