Försvarsberedningen ser den förnybara omställningen som angelägen och positiv. Genom att säkerställa fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion kan vi öka Sveriges motståndskraft, uppfylla åtagandena i Parisavtalet och uppnå målen i Energiöverenskommelsen. Försvarsmaktens beslut om utökade restriktionsområden motverkar allt detta och bör återkallas.

Läs hela