Branschorganisationerna Svebio, Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Energieffektiviseringsföretagen har i ett gemensamt Förnybarhetsråd tillsammans bedömt vad den industriella utvecklingen de senaste åren innebär för förnybar energi i Sverige. Rådets perspektiv presenteras i dag vid ett lunchseminarium på Europahuset i Stockholm.

– Sverige har ovanligt goda naturresurser och vi ser att våra medlemsföretag kan spela än större roll på en europeisk marknad om våra politiker lämnar det svenska perspektivet och öppnar för samarbete i Europa när det gäller förnybar energi, säger Tomas Kåberger, ordförande för Förnybarhetsrådet.

Kostnaderna för förnybar energi är lägre i Sverige än i de flesta andra EU-länder. Förnybarhetsrådet menar att ett europeiskt perspektiv på energifrågan skapar nya möjligheter för Sveriges ekonomiska utveckling. Sverige skulle kunna bli en stor exportör av energibärare till resten av Europa, vilket skulle sänka energikostnaderna för hela Europa och ge svenska kunder lägre energipriser.

– Förnybar energi i Sverige skulle kunna stå för mer än 100 procent av den svenska energianvändningen. Att inskränka Sveriges industriella ambitioner för förnybar energi till en viss andel av den svenska energianvändningen är lika ologiskt som om pappersindustrin eller bilindustrin bara skulle leverera till den svenska marknaden, säger Tomas Kåberger.

Förnybar energi erbjuder konkurrenskraftig elproduktion och konkurrenskraften stärks ytterligare om de koldioxidskatter som sänkts eller avskaffats de senaste åren återinförs. Förnybarhetsrådet förutser att den globala tillväxten kommer att fortsätta oavsett politiska beslut och stödsystem. Var utvecklingen lyckas och vilka länder som får bäst ekonomiskt utbyte av möjligheterna avgörs dock av politiska beslut i olika länder.

Läs mer om seminariet här

Läs Förnybarhetsrådets idéskrift här

För mer information kontakta:
Svebio, Gustav Melin, vd, tel 070-524 44 00
Svensk Solenergi, Lars Andrén, vd, tel 070-535 85 80
Energieffektiveringsföretagen, Lotta Bångens, vd, tel 070-343 92 12
Svensk Vindenergi, Annika Helker Lundström, vd, 08-677 28 92

www.fornybarhetsradet.se
www.twitter.com/fornybarhetsrad