VÄLKOMMEN till Förnybarhetsdagen i Almedalen, onsdag 2 juli, kl 9.30 – 15.00, Westanders trädgård, Södra Kyrkogatan 13

Med Sveriges tillgång till vindkraft, sol- och bioenergi kan vi tillföra mer förnybar energi än vad vi själv behöver. Men vilka hinder finns och vad innebär det för svensk konkurrenskraft och EU:s klimatpåverkan? Förnybarhetsrådet – Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi, Svebio och Energieffektiviseringsföretagen – bjuder på seminarier, lunchmingel, energidebatt och politikersamtal.

Läs mer i bifogat program