Förnybara möjligheter – En idéskiss från förnybarhetsrådet