De fossila drivmedel som totalt dominerade transportsektorn under 1900-talet måste nu snabbt bytas ut för att vi ska klara av att nå klimatmålen.

Riksdagens mål att sänka transporternas växthusgasutsläpp med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 är både nödvändigt och ambitiöst men kan också visa sig ekonomiskt lönsamt.

Läs hela