Förnybar energi är för första gången i modern tid större än kolkraft i USA. Det framkommer i myndigheten Fercs månadsrapport för april. Kolets kraftkapacitet ligger på 257,48 gigawatt, medan de förnybara energislagen klättrat till 257,53 gigawatt, rapporterar CNN enligt TT.

Läs hela