Inför EU-valet blossade kärnkraftsdebatten upp som en döende stjärna på den tidigare så lugna svenska energipolitiska himlen. En serie debattartiklar föreslog att energiöverenskommelsen bör rivas upp eller omformuleras. Ordet ”förnybart” i målet ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 ersätts med ”fossilfritt”, så att den åldrande kärnkraften inte ska konkurreras ut av modern kraftproduktion. 

Läs hela