Regelverken kring skatterna som rör egenproducerad och konsumerad el upplevs av många som krångliga. I detta dokument försöker Svensk Solenergi reda ut några begrepp och frågeställningar kring skatt på energi från solceller.

Läs hela