Den som byter till en elbil gör en stor insats för klimatet, bidrar till bättre luftkvalitet och minskat buller i våra städer. Det gäller även ur ett helhetsperspektiv, skriver Johan Lindehag, Ellevio och Mattias Goldmann, Fores.

Läs hela