Utan stoppregel som stänger elcertifikatsystemet i balans får vi ett överutbud av elcertifikat. Det vore förödande för lönsamheten för tidigare investeringar, skriver Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi.

Den senaste kvartalsrapporten från Energimyndigheten och dess norska motsvarighet Norges Vassdrags- og Energidirektorat visar att gemensamma svensk-norska elcertifikatsystemet är fulltecknat, nio år i förtid. Nu brådskar det att införa en stoppregel som stänger systemet i balans och samtidigt ger förutsägbarhet och rättssäkerhet åt investeringarna. Annars riskeras såväl tagna som kommande klimatviktiga investeringar i förnybar elproduktion.

Läs hela