Den amerikanska vädermyndigheten NOAA har publicerat en karta som visar att vi just nu upplever det varmaste året som noterats, och hur den här temperaturökningen fördelas över jordklotet. Det visas med olika nyanser röd färg. Men det finns också en stor blå fläck, ett område där temperaturen varit lägre än normalt. Den blå fläcken finns över Nordatlanten, söder om Grönland och Island. Det här oroar åtminstone en del forskare, som undrar om vi ser en stor förändring i havsströmmarna. Håller Golfströmmen på att bromsas av smältande kallvatten från Grönland?

Läs hela