Genom att befria ägarna från ansvar vid en eventuell reaktorolycka har olönsam kärnkraft blivit lönsam under en längre tid. Med de nya förutsättningarna för ­förnybar energi borde det ändras, skriver Tomas Kåberger, professor i internationell energipolicy vid Chalmers.

Läs hela