Sverige halkar efter andra länder när det gäller hur många hushåll som äger sin elproduktion, exempelvis i form av vindkraftandelar eller solceller. Regeringens kommande förslag om så kallad nettodebitering bör inte bara inkludera förnybar elproduktion i anslutning till den egna bostaden, utan också hushållens andelsägande av solceller och vindkraft. Det skulle möjliggöra även för hushåll som bor i lägenhet, att äga sin egen elproduktion och samtidigt bidra till ett förnybart och klimatsmart elsystem, skriver företrädare för bland annat Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi, Naturskyddsföreningen med flera.

Läs hela