DEBATT. I och med klimatlagen måste Sverige bli klimatneutralt före 2045. Det kommer att kräva stora politiska insatser. Här är tio förslag på politiska beslut som är viktiga att genomföra under nästa mandatperiod, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.