Svenska bioenergiföreningen reagerar på Johan Ehrenbergs ledare om att bioenergin är det nya stora hotet och skriver att om vi inte använder restprodukter och avfall från skogsbruket till bioenergi så kommer det skapa utsläpp av koldioxid till ingen nytta.

Läs hela