DigiPlex har tecknat avtal med Stockholm Exergi om levererans 5 MW värme, vilket räcker för att värma 10 000 lägenheter. Samarbetet är det första i världen där ett datacenter som redan är i drift och använder sig av en indirekt luftkylningsteknik som modifieras för att kunna leverera överskottsvärmen till fjärrvärmenätet.

Läs hela