Category: Pressrum

Almedalen: Omställning pågår! Det förnybara elsystemet – från systemdesign till var dags användning

Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. Förnybarhetsbranschen är redo att leverera − men hur gör vi omställningen till ett hållbart samhälle så ansvarsfull och smidig som möjlig? Och vad tycker egentligen svenska folket om den förändring vi står inför? Välkommen till Förnybarhetsrådets seminarium om omställningen till ett 100 procent förnybart elsystem! […]

juni 15 / 2016

Program till Träffpunkt förnybart – Almedalen

I år kommer vi att samla FÖRNYBARA – organisationer på samma plats i Almedalen, under namnet ”Träffpunkt förnybart”. Det är Förnybarhetsrådet och 100% Förnybart som gör denna aktivitet tillsammans. Du träffar oss på Södra Kyrkogata 13, onsdagen den 1 juli, kl 9.00 – 13.00. Programpunkterna är följande: Energy Union – game changer eller game over […]

juni 17 / 2015

Förnybarhetsdagen i Almedalen 2 juli

VÄLKOMMEN till Förnybarhetsdagen i Almedalen, onsdag 2 juli, kl 9.30 – 15.00, Westanders trädgård, Södra Kyrkogatan 13 Med Sveriges tillgång till vindkraft, sol- och bioenergi kan vi tillföra mer förnybar energi än vad vi själv behöver. Men vilka hinder finns och vad innebär det för svensk konkurrenskraft och EU:s klimatpåverkan? Förnybarhetsrådet – Svensk Vindenergi, Svensk […]

juni 18 / 2014

Replik: Regeringen missar kraftigare klimat- och energimål

Ett mål på 27 procent förnybar energi till 2030 – den nivå som den svenska regeringen ställt sig bakom – skulle bara minska gasimporten till EU med nio procent. Det är en alldeles för låg ambitionsnivå, skriver bland andra Lars Andrén, Svensk Solenergi. Läs hela  

april 03 / 2014
Kategori Pressrum

Debatt: Kärnkraft är inte lönsamt

Genom att befria ägarna från ansvar vid en eventuell reaktorolycka har olönsam kärnkraft blivit lönsam under en längre tid. Med de nya förutsättningarna för ­förnybar energi borde det ändras, skriver Tomas Kåberger, professor i internationell energipolicy vid Chalmers. Läs hela  

oktober 19 / 2013
Kategori Pressrum

Förnybarhetsrådet presenterar idé om en svensk energi i ett europeiskt perspektiv

Branschorganisationerna Svebio, Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Energieffektiviseringsföretagen har i ett gemensamt Förnybarhetsråd tillsammans bedömt vad den industriella utvecklingen de senaste åren innebär för förnybar energi i Sverige. Rådets perspektiv presenteras i dag vid ett lunchseminarium på Europahuset i Stockholm. – Sverige har ovanligt goda naturresurser och vi ser att våra medlemsföretag kan spela än […]

september 19 / 2013

Satsningar på förnybart stärker Sveriges ekonomi

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, replikerar i Svenska Dagbladet. Kungl. Vetenskapsakademins (KVA:s) energiutskott går i en debattartikel (SvD Brännpunkt 13/9) till hård attack mot vindkraften och påstår att vindkraftsutbyggnaden i Sverige är helt omotiverad och dessutom orsakar höga samhällskostnader. Dessvärre saknas det vetenskapligt stöd för dessa påståenden. Studier visar tvärtom att utbyggnaden av förnybar […]

september 19 / 2013

Kåberger: Därför kommer regeringen få svårt att försvara sig

Tomas Kåberger belyser kärnkraftens vara och icke vara ur nya vinklar och fram träder en skrämmande ekonomisk och politisk bild av verklighetens Sverige. Att bygga nya kärnkraftverk är olönsamt. Det finska reaktorbygget är kraftigt försenat och kapitalkostnaden större än för svenska vindkraftverk. I Storbritannien behöver kraftbolagen större subventioner än vindkraft för att bygga kärnkraftverk. Detsamma […]

september 17 / 2013

Lunchseminarium: Svensk energi i ett Europeiskt perspektiv – Om en idé från Förnybarhetsrådet

Den 19 september arrangerar Förnybarhetsrådet ett lunchseminarium med rubriken Svensk energi i ett Europeiskt perspektiv – Om en idé från Förnybarhetsrådet på Europahuset i Stockholm. Program: 11.30 Välkomna till Europahuset! Pierre Schellekens, Chef för EU-kommissionens representationskontor 11.35 Svensk energi som en del av Europas försörjning. Tomas Kåberger, ordf. Förnybarhetsrådet 11.50 Elanvändande industri investerar. Anders Lyberg, Vd Vindin 12.00 EU kommissionen […]

september 13 / 2013

Vinddag med mersmak

Nu är Vinddagen 4 juli – kl 10.30 – 16.00 över. Många intressanta frågor diskuterades och väldigt många besökare på plats. Vi avslutade med paneldebatt med Tomas Kåberger som moderator – ämnet var: Energisystem i förändring – Sveriges energiförsörjning 2030. Till debatten var samtliga partier inbjudna FP och SD deltog inte.

juli 04 / 2013