Category: Pressrum

Etanol är världens ledande hållbara drivmedel

Produktionen av hållbar etanol ökade med 7,7 procent 2018 och står nu för 73 procent av världsmarknaden för biodrivmedel. Kemi- och biodrivmedelsföretaget Sekab betonar att etanol har potential att kraftigt sänka utsläppen i Sverige och bidra till att fasa ut vårt oljeberoende. – Etanol dominerar världsmarknaden för hållbara drivmedel, men Sverige har halkat efter. Om […]

juni 24 / 2019
Kategori Pressrum

VIND 2017: 11–12 oktober i Stockholm

Omkring 40 utställare och 750 besökare utgör tillsammans Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Den 11-12 oktober fyller vi återigen Münchenbryggeriet, vars anrika lokaler är symboliska för industrins centrala roll i den omställning som svensk energi står inför. Anmäl dig innan 25 september! Efter det höjs priset med 10% och vi kan inte garantera att biljetterna inkluderar måltider. […]

september 20 / 2017
Kategori Pressrum

Almedalen: EU:s Vinterpaket – gas eller broms för förnybar energi?

EU:s Vinterpaket kommer att få stor betydelse för utvecklingen av förnybar energi. Hur påverkar regelverket för ”prosumenter” intresset för solel? Vilken betydelse får de nationella energiplanerna? Kommer svenska grödor kunna användas i biodrivmedel? Och hur kan Sverige påverka utformningen? I slutet av förra året presenterade EU-kommissionen sitt så kallade Vinterpaket, med 1 000 sidor förslag som […]

juni 15 / 2017

Almedalen: Omställning pågår! Det förnybara elsystemet – från systemdesign till var dags användning

Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. Förnybarhetsbranschen är redo att leverera − men hur gör vi omställningen till ett hållbart samhälle så ansvarsfull och smidig som möjlig? Och vad tycker egentligen svenska folket om den förändring vi står inför? Välkommen till Förnybarhetsrådets seminarium om omställningen till ett 100 procent förnybart elsystem! […]

juni 15 / 2016

Program till Träffpunkt förnybart – Almedalen

I år kommer vi att samla FÖRNYBARA – organisationer på samma plats i Almedalen, under namnet ”Träffpunkt förnybart”. Det är Förnybarhetsrådet och 100% Förnybart som gör denna aktivitet tillsammans. Du träffar oss på Södra Kyrkogata 13, onsdagen den 1 juli, kl 9.00 – 13.00. Programpunkterna är följande: Energy Union – game changer eller game over […]

juni 17 / 2015

Förnybarhetsdagen i Almedalen 2 juli

VÄLKOMMEN till Förnybarhetsdagen i Almedalen, onsdag 2 juli, kl 9.30 – 15.00, Westanders trädgård, Södra Kyrkogatan 13 Med Sveriges tillgång till vindkraft, sol- och bioenergi kan vi tillföra mer förnybar energi än vad vi själv behöver. Men vilka hinder finns och vad innebär det för svensk konkurrenskraft och EU:s klimatpåverkan? Förnybarhetsrådet – Svensk Vindenergi, Svensk […]

juni 18 / 2014

Replik: Regeringen missar kraftigare klimat- och energimål

Ett mål på 27 procent förnybar energi till 2030 – den nivå som den svenska regeringen ställt sig bakom – skulle bara minska gasimporten till EU med nio procent. Det är en alldeles för låg ambitionsnivå, skriver bland andra Lars Andrén, Svensk Solenergi. Läs hela  

april 03 / 2014
Kategori Pressrum

Debatt: Kärnkraft är inte lönsamt

Genom att befria ägarna från ansvar vid en eventuell reaktorolycka har olönsam kärnkraft blivit lönsam under en längre tid. Med de nya förutsättningarna för ­förnybar energi borde det ändras, skriver Tomas Kåberger, professor i internationell energipolicy vid Chalmers. Läs hela  

oktober 19 / 2013
Kategori Pressrum

Förnybarhetsrådet presenterar idé om en svensk energi i ett europeiskt perspektiv

Branschorganisationerna Svebio, Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Energieffektiviseringsföretagen har i ett gemensamt Förnybarhetsråd tillsammans bedömt vad den industriella utvecklingen de senaste åren innebär för förnybar energi i Sverige. Rådets perspektiv presenteras i dag vid ett lunchseminarium på Europahuset i Stockholm. – Sverige har ovanligt goda naturresurser och vi ser att våra medlemsföretag kan spela än […]

september 19 / 2013

Satsningar på förnybart stärker Sveriges ekonomi

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, replikerar i Svenska Dagbladet. Kungl. Vetenskapsakademins (KVA:s) energiutskott går i en debattartikel (SvD Brännpunkt 13/9) till hård attack mot vindkraften och påstår att vindkraftsutbyggnaden i Sverige är helt omotiverad och dessutom orsakar höga samhällskostnader. Dessvärre saknas det vetenskapligt stöd för dessa påståenden. Studier visar tvärtom att utbyggnaden av förnybar […]

september 19 / 2013