Category: Övriga nyheter

Gotland visar vägen i energiomställningen

Nu drar satsningen Energipilot Gotland igång. En satsning som ska leda till att Gotland går före resten av Sverige i omställningen till ett hållbart energisystem. Läs hela

juni 24 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Förnybar energi nu större än kolkraft i USA

Förnybar energi är för första gången i modern tid större än kolkraft i USA. Det framkommer i myndigheten Fercs månadsrapport för april. Kolets kraftkapacitet ligger på 257,48 gigawatt, medan de förnybara energislagen klättrat till 257,53 gigawatt, rapporterar CNN enligt TT. Läs hela

juni 14 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Nordisk sol- och vindkraft klarar sig utan stöd

Förnybar elproduktion börjar klara sig utan subventioner i Norden. Det gäller flera svenska vindkraftsprojekt och en ny stor solcellspark i Danmark. Läs hela

juni 14 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Uppdaterad lista: Ny vindkraft 2017 – 2021

Nedanstående lista visar vindkraftsprojekt som beslutats efter Energiöverenskommelsen 2016 och som tas, eller har tagits, i drift under perioden 2017 – 2021. Den sammanlagda investeringen för projekten är nu över 72 miljarder kronor. När alla projekt är i drift kommer de tillsammans att producera cirka 22,4 TWh per år. Läs hela

juni 14 / 2019

Klart för byggstart av batterifabriken

Northvolt har säkrat finansieringen för att kunna börja bygga fabriken Northvolt Ett i Skellefteå i augusti. ”Dagens besked är en bekräftelse på att projektet kommer att realiseras vilket är oerhört glädjande”, säger Joachim Nordin, tf vd vid Skellefteå Kraft. Den globala klimatfrågan driver på samhällets övergång till förnybar, väderberoende energiproduktion och elektrifieringen av transportsektorn. I […]

juni 14 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Mer etanol för mindre klimatpåverkan

DEBATT Vi måste minska klimatfarliga transporter. Sverige har haft ett dubbelt och mycket dystert trendbrott: Transporternas klimatpåverkan ökar åter efter lång tids minskning, och andelen biodrivmedel minskar efter lång tids ökning. Ett snabbt och enkelt sätt att minska trafikens klimatpåverkan är att öka etanolanvändningen. Läs hela

juni 14 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Enigheten stor – förnybar elproduktion är framtiden

PERSPEKTIV Inför EU-valet blossade kärnkraftsdebatten upp som en döende stjärna på den tidigare så lugna svenska energipolitiska himlen. En serie debattartiklar föreslog att energiöverenskommelsen bör rivas upp eller omformuleras. Ordet ”förnybart” i målet ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 ersätts med ”fossilfritt”, så att den åldrande kärnkraften inte ska konkurreras ut av modern kraftproduktion.  Läs hela

maj 29 / 2019
Kategori Övriga nyheter

2020-målet i elcertifikatsystemet är uppnått

Sveriges och Norges gemensamma mål om 28,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 har uppnåtts, ett och ett halvt år i förtid. Den pågående utbyggnaden av vindkraft gör det sannolikt att det svenska målet om ytterligare 18 TWh kommer att nås långt före 2030. Läs hela pressmeddelandet

maj 28 / 2019
Kategori Övriga nyheter

LKAB testar biobränsle i pelletsverk

LKAB ska bygga en pilotanläggning i Vitåfors där man ska testa att använda biobränsle istället för olja när man tillverkar järnmalmspellets. Läs hela

maj 27 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Det finns ett bättre förslag än ny kärnkraft

Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson tror att det finns politiska poäng att plocka på att dra igång en ny kärnkraftsdebatt mitt i EU-valrörelsen. De är beredda att bryta upp den sköra energiuppgörelsen från 2016, även om de undviker att säga att de vill hoppa av den. Läs hela blogginlägget från Svebio

maj 15 / 2019
Kategori Övriga nyheter